město Železný Brod

KategorieSoubory

folder icon 8 Územní studie Z107 a Z 57 - Těpeře

urbanistické řešení lokality

folder icon 6 ÚP Železný Brod
vydaný dne 12.12. 2008, nabytí účinnosti 27. 12. 2008